αγνα υλικα

  • Με στόχο να βοηθήσουμε την τοπική κοινότητα, έχουμε ως πηγή πρώτων υλών μας από την περιοχή μας καθώς και από άλλους παραγωγούς ελιάς στην Ελλάδα, κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
  • Όλες οι εισερχόμενες πρώτες ύλες, όπως και όλα τα υλικά συσκευασίας, βρίσκονται υπό διαδικασία ποιοτικού ελέγχου καθ' όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
  • Όλες οι ελιές διαλέγονται με το χέρι – μία προς μία – και έτσι αποφεύγονται οι αλλοιωμένες. Μόνο οι καλύτερες χρησιμοποιούνται!